სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება
 • გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
 • გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტი
  • პირობები
  • შესაბამისობის კრიტერიუმები
  • ეტაპები და წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
 • შემნახველი საწარმოების კომპონენტი
  • პირობები
  • შესაბამისობის კრიტერიუმები
  • ეტაპები და წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
 • იხილეთ ხშირად დასმული შეკითხვები
ავტორიზაცია
რეგისტრაცია
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი

* გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში განაცხადების მიღება ორივე კომპონენტში დაიწყება 2020 წლის 18 თებერვლის 11 საათიდან ელექტრონული ფორმით (ვებ გვერდის arda.gov.ge მეშვეობით).

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე : enterprise.arda.gov.ge