სიახლეების გამოწერა
გამოწერა
გამოწერის გაუქმება
გამოწერის გაუქმება
გაუქმება
სიახლეების გამოწერა

სეზონური პროექტები
პროექტის შესახებ
  • სეზონური პროექტები
  • მანდარინის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა
  • არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა
სეზონური პროექტები

ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო ახორციელებს სეზონურ პროგრამებს ქვეყანაში შექმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე. დღეისათვის განხორციელებულია ორი სეზონური პროგრამა: არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის პროგრამა (2014 წელს) და მანდარინის რეალიზაციის პროგრამა (2014-2015 წლებში).